LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)':

- Przedstawiona oferta handlowa nie zawiera ........
- Zgodnie z którą formułą INCOTERMS 2010 do obowiązków sprzedającego należy dostarczenie towaru na statek, zawarcie umowy przewozu transportem wodnym i pokrycie kosztów dostarczenia towaru do portu przeznaczenia, a na kupującym ciąży obowiązek przejęcia odpowiedzialności za przesyłkę od momentu gdy zajdzie się ona na statku? ........
- Formą przekazywania informacji o znaczącej sile oddziaływania na rynek, mającej na celu tworzenie reputacji firmy oraz dbałość o dobry jej wizerunek, społeczne zaufanie, akceptację i życzliwość wobec podejmowanych działań, jest ........
- Który przewoźnik zrealizuje przewóz ładunku w najkrótszym czasie? ........
- Który rodzaj marketingu stosują sprzedawcy dóbr i usług, jeśli opierają działania mające na celu dotarcie do określonych grup docelowych, na wykorzystaniu mediów, takich jak telewizja, radio czy Internet? ........
- Ile wynosi prowizja dla spedytora, przypadająca na jedną zrealizowaną usługę, stanowiąca 15% kosztów poniesionych na jej realizację? ........
- Przedsiębiorstw planuje przychód za zrealizowane usługi przewozowe w wysokości 25 000 zł. Jednostkowy koszt realizacji usługi obliczony został w wysokości 0,25 zł za 1 tkm. Jaką pracę przewozową powinno wykonać przedsiębiorstwo, by osiągnąć zakładany przychód? ........
- Jeżeli wyniki analizy statystycznej pokazują, że od kilkunastu miesięcy systematycznie rośnie wskaźnik zleceń na realizację przewozów międzynarodowych, to tendencja wzrostu tego wskaźnika nazywana jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: