LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2017':

- Cyfrą 3 na rysunku przedstawiającym konstrukcję ścianki z płyt gipsowo-kartonowych oznaczono ........
- Ile profili stalowych UW o długości 4,00 m należy przygotować do montażu ścianki działowej o podwójnej konstrukcji, jeżeli długość ścianki wynosi 16,00 m? ........
- W systemie suchej zabudowy do montażu płyt gipsowo-kartonowych do rusztu sufitu podwieszanego należy stosować ........
- Szczelinę dylatacyjną pomiędzy podkładem podłogowym z płyt gipsowo-włóknowych a ścianą budynku należy wypełnić ........
- Na rysunku przedstawiono okładzinę ścienną w systemie suchej zabudowy, wykonaną z płyty ........
- Okładzina szkieletu stalowego ściany wykonana z płyt gipsowo-kartonowych ma być wykonana w układzie dwuwarstwowym. Na podstawie danych w tabeli podaj maksymalny rozstaw prętów w drugiej warstwie poszycia. ........
- Na którym rysunku przedstawiono wkręt, który stosuje się do przykręcania profili CD do wieszaków bezpośrednich? ........
- Dopuszczalne ugięcie sufitu podwieszanego wynosi L/300, gdzie L oznacza rozstaw punktów mocowania. Jaka jest dopuszczalna wartość ugięcia elementu sufitowego, jeśli odległość pomiędzy punktami jego mocowania wynosi 1500 mm? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO