LOGOWANIE

Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2017 (test 2)

(Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD4 - CZERWIEC 2017 (test 2)':

- Spoiwem farby krzemianowej jest ........
- Powierzchnia malowania sufitów dwóch pomieszczeń, których wymiary przedstawiono na rzucie poziomym, wynosi ........
- Pokazany na rysunku efekt uzyskano na powierzchni ściany w wyniku ........
- Technika sgraffito zastosowana przy wykonaniu dekoracyjnego tynku elewacji budynku, pokazanej na rysunku, polega na wydrapaniu konturów rysunku w ........
- Jaki jest koszt materiałów potrzebnych do pomalowania ścian pomieszczenia o powierzchni 75 m2, jeżeli jedno opakowanie farby, które wystarcza na pokrycie 25 m2, kosztuje 120,00 zł, a koszty zakupu materiałów wynoszą 10% ich ceny? ........
- Nowe podłoże z płyt gipsowych przed przyklejeniem tapety należy ........
- Na podstawie danych w tabeli, określ liczbę rolek tapety potrzebnej do pokrycia ścian pomieszczenia o wymiarach posadzki 4,0 x 5,0 m i wysokości 2,60 m. ........
- Na ścianie o wymiarach 4,00 x 2,50 m przewidziano przyklejenie dwóch pokazanych na rysunku naklejek oraz wytapetowanie jej pozostałej powierzchni. Ile kosztują materiały do wykończenia tej ściany, jeżeli cena jednej naklejki wynosi 30,00 zł, a 1 m2 tapety - 10,00 zł? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO