LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2008


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2008':

- Element budynku magazynowego, ułatwiający załadunek i wyładunek towarów na środki transportu nazywa się ........
- Koszty związane z amortyzacją budowli i wyposażenia magazynowego oraz zatrudnieniem personelu magazynowego, są ........
- Na podstawie rysunku wskaż najkrótszą trasę przejazdu z miejscowości 1 do miejscowości 6. ........
- Przed wykonaniem czynności manipulacyjno-porządkowych wewnątrz regału przepływowego pracownik obsługi magazynu powinien ........
- Hurtownia artykułów spożywczych zastosowała metodę wolnych miejsc składowania, która pozwoliła na umieszczenie w magazynie towaru ........
- Który z przedstawionych opisów dotyczy regału przepływowego zastosowanego w magazynie przedsiębiorstwa produkcyjnego? ........
- Spedytor do wysyłanych za granicę maszyn rolniczych, powinien dołączyć instrukcję wysyłkową, sporządzoną po otrzymaniu i przyjęciu ........
- Przedstawiona tabela zawiera dane dotyczące stanu zapasów oraz liczbę wyrobów gotowych montowanych w przedsiębiorstwie na dwóch zmianach. W związku z koniecznością realizacji 9 przenośników taśmowych, firma powinna zamówić ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU22 + AU32 - STYCZEŃ 2008