LOGOWANIE

Kwalifikacja A35 - STYCZEŃ 2018

(Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A35 - STYCZEŃ 2018':

- Powołany przepis reguluje odpowiedzialność ........
- Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają ........
- Pracownik, kontaktując się telefonicznie z kontrahentem w imieniu firmy, po grzecznościowym powitaniu powinien podać ........
- W zakładzie produkcyjnym 26 pracowników w ciągu 8 godzin pracy wytworzyło 1 170 sztuk wyrobów gotowych. Z informacji tych wynika, że ........
- Duża ilość materiałów zgromadzonych w magazynie na wypadek zwyżki cen lub ograniczenia ich dostępności nazywana jest zapasem ........
- Jeżeli norma techniczna zużycia materiału wynosi 15 kg/szt. wyrobu gotowego, a dziennie produkuje się 300 sztuk wyrobów gotowych, to wielkość dziennego zużycia materiału wynosi ........
- Jeżeli kwota podatku VAT należnego za sierpień 2017 r. wynosiła 2 440,00 zł, a podatku VAT naliczonego 1 850,00 zł, to różnicę pomiędzy kwotami podatku należało wpisać w deklaracji VAT-7 w pozycji ........
- Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.35-X-18.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: