LOGOWANIE

Kwalifikacja A36 - STYCZEŃ 2018

(Prowadzenie rachunkowości)

Ten test możesz rozwiązać na stronie BEZPŁATNIE, ale sprawdzenie wyniku oraz pobranie testu wymaga odblokowania ODBLOKUJ TEST TERAZ
TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A36 - STYCZEŃ 2018':

- Sklep Wnętrza Maria Majewska złożył w Hurtowni DANMAL sp. z o.o. zamówienie na:
- 8 sztuk farby ceramicznej 5 l w cenie netto 55,00 zł/szt.
- 12 sztuk farby lateksowej 10 l w cenie netto 46,00 zł/szt.

W dniu 10.01.2018 r. otrzymano fakturę nr 130/01/2018 potwierdzającą dokonany zakup. Kontrola księgowa dokumentu wykazała błąd ........
- W księgach handlowych Przedsiębiorstwa Produkcyjnego TARMA sp. z o.o. otrzymany weksel należy zaksięgować w następujący sposób ........
- Do rzeczowych aktywów trwałych zalicza się ........
- Na podstawie fragmentu ewidencji księgowej Hurtowni TARA sp. z o.o. sporządzonej na dzień 31.12.2017 r. ustal wartość towarów w magazynie w rzeczywistej cenie zakupu. ........
- Którą zasadę rachunkowości opisuje zacytowany fragment ustawy o rachunkowości? ........
- Zasada pojedynczego zapisu obowiązuje na kontach ........
- Saldo konta Umorzenie środków trwałych oznacza ........
- Operacja gospodarcza KW - wypłacono pracownikowi gotówką zaległe wynagrodzenie spowoduje zmiany ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A36 - STYCZEŃ 2018