LOGOWANIE

Kwalifikacja E20 - STYCZEŃ 2018

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E20 - STYCZEŃ 2018':

- Ile wynosi wartość napięcia zasilającego układu cyfrowego wykonanego w technologii TTL? ........
- Elementem instalacji antenowej, który umożliwia zsumowanie dwóch źródeł sygnału antenowego w celu przesłania go do odbiornika telewizyjnego za pomocą pojedynczego przewodu antenowego, jest ........
- Liczba (0001 0010 0100)BCD zapisana w kodzie BCD (ang. Binary-Coded Decimal) po dokonaniu konwersji na system dziesiętny będzie miała postać ........
- W układzie cyfrowym przeprowadzono pomiary stanów logicznych na wyjściach poszczególnych bramek. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że uszkodzeniu uległ układ ........
- Który z pokazanych na rysunkach znaków ostrzega przed możliwością kontaktu z gorącą powierzchnią? ........
- Urządzenie oznaczone na rysunku cyfrą 1 pełni rolę ........
- Do czego służy urządzenie pokazane na rysunku? ........
- Symbol przerzutnika J-K wyzwalanego zboczem opadającym jest przedstawiony na rysunku ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.20-X-18.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: