LOGOWANIE

Kwalifikacja EE22 - STYCZEŃ 2018

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE22 - STYCZEŃ 2018':

- W jaki sposób zachowają się diody świecące o napięciu przewodzenia U=2 V w układzie elektronicznym pokazanym na rysunku po zamknięciu włącznika W? ........
- W układzie cyfrowym przeprowadzono pomiary stanów logicznych na wyjściach poszczególnych bramek. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że uszkodzeniu uległ układ ........
- W układzie pokazanym na rysunku zmierzono wartości napięć: U1=U2=U3= 12 V. Wyniki pomiarów świadczą, że ........
- Na schemacie blokowym instalacji antenowej element oznaczony cyfrą 3 to ........
- W celu odkręcenia śruby przedstawionej na rysunku należy użyć wkrętaka z końcówką ........
- Na podstawie przedstawionego fragmentu instrukcji użytkownika centrali alarmowej określ, jaką sekwencję klawiszy należy wprowadzić, aby zmienić hasło użytkownika z [1234] na [7890]. ........
- Transformator, w którym liczba zwojów uzwojenia pierwotnego wynosi 500 jest podłączony do sieci o napięciu 230 V. Transformator posiada dwa uzwojenia wtórne. Ile zwojów powinno mieć każde z uzwojeń wtórnych transformatora, by na zaciskach wtórnych tego transformatora uzyskać napięcie 2 x 23 V? ........
- Pomiar prądowo-napięciowej charakterystyki statycznej diody spolaryzowanej w kierunku zaporowym przeprowadza się w układzie pokazanym na rysunku ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: