LOGOWANIE

Kwalifikacja ELM5 - STYCZEŃ 2018

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ELM5 - STYCZEŃ 2018':

- W układzie pokazanym na rysunku współczynnik wzmocnienia prądowego tranzystora T1 wynosi 20, natomiast tranzystora T2 wynosi 10. Ile wynosi wypadkowy współczynnik wzmocnienia prądowego całego układu? ........
- Elementem instalacji antenowej, który umożliwia zsumowanie dwóch źródeł sygnału antenowego w celu przesłania go do odbiornika telewizyjnego za pomocą pojedynczego przewodu antenowego, jest ........
- Na rysunku pokazano czasowe przebiegi sygnałów logicznych zarejestrowanych na wejściu zegarowym CLK, wejściu informacyjnym D oraz wyjściu Q przerzutnika typu D. Przerzutnik ten jest wyzwalany ........
- Na rysunku pokazano widok układu scalonego w obudowie DIP-8. Zgodnie z zasadą numeracji wyprowadzeń tego układu na rysunku strzałką zaznaczono wyprowadzenie numer ........
- W układzie cyfrowym przeprowadzono pomiary stanów logicznych na wyjściach poszczególnych bramek. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że uszkodzeniu uległ układ ........
- Który rodzaj pamięci pokazano na rysunku? ........
- Na rysunku pokazano układ wzmacniacza sumującego napięcia stałe U1 i U2. Jaka jest wartość napięcia UWY na wyjściu w tym układzie? ........
- Urządzenie oznaczone na rysunku cyfrą 1 pełni rolę ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: