LOGOWANIE

Kwalifikacja TG12 + TG13 - STYCZEŃ 2010


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG12 + TG13 - STYCZEŃ 2010':

- Sommelier to osoba odpowiedzialna w restauracji za ........
- Hotel stosuje taryfę cenową FB (fuli board) co oznacza, że w cenę wkalkulowano ........
- Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych obiekt hotelarski posiadając co najmniej 7 pokoi, świadczący dla swoich klientów całodzienne wyżywienie, to ........
- Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych obiekt zlokalizowany poza obszarem zabudowanym, położony przy szlaku turystycznym, świadczący minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów, to ........
- Polskie Zrzeszenie Hoteli ........
- Obrona interesów właścicieli europejskich hoteli, restauracji i kawiarń to najważniejszy cel działalności ........
- Tabela zawiera minimalne wymagania kategoryzacyjne dla hoteli dotyczące hallu recepcyjnego. Na podstawie danych w tabeli, wskaż minimalną powierzchnię hallu recepcyjnego w hotelu 4* posiadającego 40 jednostek mieszkalnych. ........
- Dla pensjonatów wyróżnia się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: