LOGOWANIE

Kwalifikacja MG44 - STYCZEŃ 2018

(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG44 - STYCZEŃ 2018':

- Oznaczenie SR stosuje się przed liczbą wymiarową ........
- Kontrola montażu pasa klinowego w przekładni pasowej powinna uwzględniać ........
- Powierzchnie części narażonych podczas pracy na ścieranie należy poddać ........
- Podczas magazynowania do czasowej ochrony przed korozją części maszyn stosuje się ........
- Korzystając z przedstawionego wykresu, określ minimalny czas azotowania gazowego niezbędny do uzyskania warstwy o grubości 200 um. ........
- Młot Charpy'ego służy do określania ........
- Zgodnie z informacjami podanymi w tabeli, mycie obudowy maszyny technologicznej zaliczanej do klasy ochrony IP31 powinno odbywać się z użyciem ........
- Do dokumentacji sprawozdawczej procesu produkcji zalicza się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: