LOGOWANIE

Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2018

(Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z13 - STYCZEŃ 2018':

- W jakim terminie pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? ........
- Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych, podlega karze ........
- Zapewnienie instrukcji stanowiskowych z zakresu bhp należy do obowiązków ........
- Rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach jest niezbędne, oraz przewidywane okresy ich użytkowania ustala w zakładzie pracy ........
- Sprawność funkcjonowania układu nerwowego ocenia lekarz ........
- Metoda OWAS umożliwia ........
- Korzystny wpływ na układ kostno-stawowy i sprawność fizyczną ma ........
- Znaki bezpieczeństwa w kształcie trójkąta oznaczają ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.13-X-18.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: