LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2018

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2018':

- U 54-letniej pacjentki z obrzękami kończyn dolnych po operacji usunięcia macicy wraz z biodrowymi węzłami limfatycznymi, która 3 miesiące temu zakończyła radioterapię, przeciwwskazane jest ........
- W masażu segmentarnym obowiązuje kierunek ........
- Środkami wspomagającymi masaż stosowanymi w celu poprawy trofiki skóry u pacjenta, któremu zdjęto opatrunek gipsowy są ........
- Chwyt ciągnienia jest wykorzystywany w masażu segmentarnym do opracowania ........
- Pacjentowi ze zmianami zwyrodnieniowymi stawu kolanowego lekarz zalecił masaż całej kończyny dolnej, ćwiczenia w odciążeniu stawu kolanowego oraz nagrzewanie lampą Sollux na staw kolanowy. W jakiej kolejności powinny być zastosowane te zabiegi? ........
- U pacjenta z pourazowym obrzękiem limfatycznym w obrębie stopy i podudzia, po opracowaniu centralnym, wykonuje się kolejno drenaż: ........
- W którym przypadku dopuszcza się wykonanie u zawodnika masażu sportowego przez odzież? ........
- Które stwierdzenie jest zgodne z metodyką wykonywania zabiegu masażu gorącymi kamieniami? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: