LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2018

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - STYCZEŃ 2018':

- Za ruch prostowania w stawie biodrowym są odpowiedzialne ........
- U 54-letniej pacjentki z obrzękami kończyn dolnych po operacji usunięcia macicy wraz z biodrowymi węzłami limfatycznymi, która 3 miesiące temu zakończyła radioterapię, przeciwwskazane jest ........
- Ugniatania w masażu klasycznym w celu relaksacyjnym powinny być wykonywane ........
- Technikę sedatywną w masażu punktowym wykonuje się ........
- W celu dobrania właściwych parametrów zabiegu masażu medycznego w zakresie zastosowanych technik, chwytów, intensywności masażu oraz czasu jego trwania, masażysta powinien kolejno: ........
- Wykonanie intensywnego masażu grzbietu o silnie przekrwiennym charakterze, bez wykorzystania techniki oklepywania, u osoby z częstymi atakami astmy oskrzelowej może doprowadzić do ........
- Chwyt ciągnienia jest wykorzystywany w masażu segmentarnym do opracowania ........
- U pacjenta po udarze prawostronnym bezpośrednio po ustąpieniu okresu ostrego można zaobserwować ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.01-X-18.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: