LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2018

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2018':

- Opiekując się podopieczną z nasilonymi objawami zaćmy opiekun powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na zaspokojenie potrzeby ........
- Dokładne osuszanie skóry w fałdach skórnych pacjenta otyłego ma na celu przede wszystkim ........
- Jedną z zasad obowiązujących przy wykonywaniu oklepywania klatki piersiowej u pacjenta jest ........
- Przygotowując zestaw do zmiany bielizny pościelowej opiekun powinien w pierwszej kolejności ........
- U podopiecznego chorującego na padaczkę wystąpił napad toniczno-kloniczny. Które z zachowań podczas udzielania pierwszej pomocy jest niewłaściwe? ........
- Przemieszczenie pacjenta leżącego z łóżka na wózek leżący należy wykonać przy użyciu ........
- 55-letniej podopiecznej z nadciśnieniem tętniczym i niewielkim stopniem otyłości, jako formę aktywności ruchowej należy zaproponować ........
- Odpady medyczne o ostrych końcach lub krawędziach należy ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: