LOGOWANIE

Kwalifikacja A32 - CZERWIEC 2018

(Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A32 - CZERWIEC 2018':

- Przedstawione na rysunku urządzenie służy do ........
- Zespół trakcyjny linii metra składa się z 5 wagonów, a każdy może pomieścić 200 osób. Pojazdy odjeżdżają z przystanku co 5 minut. Oblicz godzinową zdolność przewozową tej linii metra. ........
- Zastąpienie materiałów stosowanych do produkcji materiałami odpadowymi określa się ........
- Końcowym etapem procesu zamawiania materiałów jest ........
- Do służb zajmujących się wykonywaniem zadań publicznych o charakterze ponadgminnym nie należy ........
- Celem zintegrowanego systemu transportu miejskiego osób jest ........
- Który system dostaw ładunków przedstawiono na schemacie? ........
- Który dostawca oferuje najniższą cenę za dostawę energii elektrycznej, przy założeniu, że pozostałe warunki dostawy są takie same? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.32-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: