LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2008


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2008':

- Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba, która zawarła ........
- Jan Nowak od trzech lat prowadzi hurtownię artykułów biurowych. W ubiegłym roku zatrudniał średniorocznie 5 pracowników, a roczny obrót netto ze sprzedaży towarów wyniósł 7 200 000 zł (w przeliczeniu 1 870 130 euro). Zgodnie z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Jan Nowak jest ........
- Aby przekazać kwotę 5 000 zł z rachunku bankowego firmy X na rachunek bankowy firmy Y, należy sporządzić ........
- Na rynku pojawił się nowy produkt. Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli, określ cenę równowagi rynkowej tego produktu. ........
- Na podstawie przytoczonego wyciągu z Kodeksu pracy określ, która osoba w rozumieniu kodeksu może być zatrudniona jako pracownik młodociany. ........
- Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA sporządzonej przez przedsiębiorcę, określ wysokość miesięcznej składki ubezpieczenia zdrowotnego. ........
- Przedstawiony dokument jest zgłoszeniem działalności gospodarczej ........
- Prawo do korzystania przez pracownika z bezpłatnej opieki lekarskiej wynika z opłacania przez niego składek na ubezpieczenie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO