LOGOWANIE

Kwalifikacja E20 - CZERWIEC 2018

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja E20 - CZERWIEC 2018':

- Podczas kontroli systemu alarmowego na manipulatorze LED współpracującym z centralą alarmową stwierdzono świecenie się przycisku TBL. Po wykonaniu testu sprawdzającego stwierdzono świecenie przycisku oznaczonego cyfrą 2. Zgodnie z instrukcją użytkownika zamieszczoną na rysunku komunikat ten oznacza, że ........
- Na pomiar jakiej wartości napięcia pozwala przedstawiony na rysunku idealny przetwornik prostownikowy? ........
- Do budowy głośnika dynamicznego należy użyć magnesu z ........
- Na rysunku przedstawiono schemat ideowy ........
- W celu wymiany uszkodzonego rezystora należy ........
- Elementy sprzętowe sieci komputerowej to ........
- Przedstawiony na rysunku tester kabli sieciowych posiada gniazda typu ........
- W danych technicznych zasilacza podano wartość współczynnika tętnień kt < 2%. Przyjęto definicję współczynnika tętnień jako stosunek wartości skutecznej składowej zmiennej do wartości średniej przebiegu. Podaj wartość tego współczynnika oraz oceń (tak lub nie), czy spełnia on wymagania techniczne zasilacza, jeżeli przebieg wyjściowy zasilacza można opisać wzorem uwyj(t) = 1 0 + 0,1√2sin(628t) . ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: E.20-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: