LOGOWANIE

Kwalifikacja EE22 - CZERWIEC 2018

(Eksploatacja urządzeń elektronicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja EE22 - CZERWIEC 2018':

- Na pomiar jakiej wartości napięcia pozwala przedstawiony na rysunku idealny przetwornik prostownikowy? ........
- Do pomiarów parametrów cewek indukcyjnych wykorzystuje się mostek ........
- Który regulator, jako jedyny z wymienionych charakteryzuje się zerowym uchybem ustalonym? ........
- Przedstawiony na rysunku tester kabli sieciowych posiada gniazda typu ........
- Przedstawione urządzenie to czujka ........
- W wyniku działania ujemnego sprzężenia zwrotnego wzmocnienie układu ........
- Chcąc wykonać układ kombinacyjny wykonujący operację logiczną y = a • b + c na bramkach typu NAND, można dane wyrażenie przekształcić do postaci ........
- Do jakiej grupy urządzeń energoelektronicznych zaliczany jest przekształtnik nazywany czoperem? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: