LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2018

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - CZERWIEC 2018':

- Na rysunku przedstawiono przyrząd służący do ........
- Prawidłowa liczba oddechów na minutę u psa wynosi ........
- Badanie umożliwiające diagnostykę schorzeń stawu nosi nazwę ........
- Amoniakalny zapach moczu występuje przy ........
- Na który typ duszności wskazują wymienione objawy? ........
- Wskaż ostrą i gorączkową chorobę wirusową bydła i innych zwierząt racicowych, bardzo zaraźliwą, przebiegającą jako posocznica z tworzeniem się w jamie ustnej, w skórze wymienia i w okolicy racic charakterystycznych pęcherzy, a po ich pęknięciu także owrzodzeń gojących się bez tworzenia blizn. ........
- Który z wymienionych zestawów będzie potrzebny do pobrania i zbadania zeskrobiny skórnej? ........
- W celu ochrony zniszczonej powierzchni kopyta stosuje się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: