LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2007

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - CZERWIEC 2007':

- Badanie palpacyjne okolicy bolesnej może wywołać miejscowe reakcje tkanek w postaci ........
- Masaż wirowy wykonywany u pacjenta, który doznał urazu tkanek miękkich w obrębie kończyn dolnych, spowoduje: ........
- W wyniku skurczu izometrycznego następuje ........
- Sprężyste odkształcanie tkanki w formie lekkiej wibracji przerywanej u pacjenta, u którego stwierdzono przewlekłe zapalenie nerwu kulszowego, powoduje ........
- Do masażu przedniej powierzchni kończyny dolnej pacjent powinien przyjąć pozycję ........
- Który z opisów technik leczniczych masażu klasycznego przedstawia technikę głaskania? ........
- Wadę postawy typu plecy wklęsło-wypukłe charakteryzuje ........
- Podczas wykonywania masażu Shantala u dziecka leżącego na plecach należy opracować kolejno ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: