LOGOWANIE

Kwalifikacja Z1 - CZERWIEC 2018

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja Z1 - CZERWIEC 2018':

- Właściwą funkcję mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego zapewnia unerwienie płynące gałęziami nerwu ........
- Przeciwwskazaniem do wykonania masażu klasycznego mięśni przykręgosłupowych jest ........
- W trakcie masażu klasycznego twarz opracowuje się w kierunku węzłów chłonnych ........
- Masażu obszaru obręczy barkowej nie wykonuje się u pacjenta pozostającego w pozycji ........
- Do badania punktów maksymalnych w tkance łącznej na potrzeby masażu segmentarnego stosuje się technikę ........
- Wada postawy charakteryzująca się cofnięciem dolnej części mostka wraz z przylegającymi żebrami nazywa się ........
- Do zabiegów fizykalnych, znajdujących zastosowanie jako element wspomagający masaż w leczeniu blizn pourazowych z towarzyszącą nadwrażliwością w obrębie blizny, zalicza się ........
- W przypadku przesunięcia odruchowego w postaci dolegliwości ze strony serca, powstałych na skutek masażu okolicy lewego dołu pachowego, wskazane jest zastosowanie masażu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: Z.01-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: