LOGOWANIE

Kwalifikacja MED3 + MED14 - CZERWIEC 2018


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MED3 + MED14 - CZERWIEC 2018':

- U niedawno przyjętego pacjenta z cukrzycą typu 2. zaobserwowano pojawiające się w ciągu doby drżenie rąk, pocenie się i uczucie silnego głodu. Które techniki pozyskiwania informacji o chorym mogą najskuteczniej przyczynić się do ustalenia przyczyn hipoglikemii? ........
- Dla pacjenta z nadciśnieniem tętniczym uciążliwym problemem może być ........
- Które z zachowań podopiecznego może wskazywać, że nie jest on zdolny do samoopieki? ........
- Podstawowym celem toalety całego ciała pacjenta leżącego w łóżku jest ........
- Niewłaściwy sposób wykonania przez opiekuna toalety jamy ustnej może spowodować u pacjenta ........
- Po zmianie bielizny pościelowej u pacjenta zakażonego Clostridium difficile, opiekun medyczny powinien zdjąć rękawiczki i przeprowadzić higienę swoich rąk. W pierwszej kolejności należy zastosować technikę mycia rąk, która nakłada na opiekuna konieczność ........
- Ścieląc łóżko z leżącym w nim pacjentem z zaawansowanym otępieniem, który ma ograniczone możliwości poruszania się w obrębie łóżka, opiekun powinien ........
- Do wykonania toalety jamy ustnej u osoby nieprzytomnej należy użyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: