LOGOWANIE

Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2010


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Test przedsiębiorczość - CZERWIEC 2010':

- Pismo kandydata ubiegającego się o pracę, w którym przekonuje on pracodawcę, że jest najlepszą osobą do zatrudnienia na danym stanowisku, to ........
- W prasie lokalnej zamieszczono ogłoszenie: Która z osób rozpoczynających działalność gospodarczą może być zainteresowana wynajęciem tego lokalu? ........
- Filip Konopka jest właścicielem zakładu świadczącego usługi w zakresie wyrobu pieczątek. Zakład prowadzi w swojej miejscowości, która liczy 10 000 mieszkańców. Zatrudnia jedną osobę. Rozlicza się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Na podstawie danych zawartych w tabeli podaj wysokość miesięcznego podatku dochodowego płaconego przez przedsiębiorcę. ........
- Absolwent 4 - letniego technikum przepracował 7 lat w przedsiębiorstwie kolejowym, a następnie przeszedł do przedsiębiorstwa produkcyjno - handlowego za porozumieniem stron. Ile dni urlopu przysługuje temu pracownikowi po przepracowaniu 1 roku w nowym miejscu pracy? ........
- Podatkiem od nieruchomości obciążony jest ........
- Klient zakupił szlifierkę oscylacyjną, w której po pewnym czasie zepsuł się włącznik. Na szlifierkę została udzielona gwarancja. Zgodnie z podanymi Warunkami gwarancji klient ma prawo reklamować zakupioną szlifierkę, jeżeli ........
- Pracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę ma prawo wniesienia odwołania do sądu ........
- Pracownikowi, który został zwolniony z pracy pracodawca musi niezwłocznie wydać ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO