LOGOWANIE

Kwalifikacja RL16 - STYCZEŃ 2019

(Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL16 - STYCZEŃ 2019':

- Na bilans glebowej materii organicznej dodatnio wpływa uprawa roślin ........
- Jeżeli wymagania pokarmowe bobiku wynoszą 30 kg N/ha, to ile należy zastosować saletry amonowej (34% N) na 2 ha powierzchni uprawy, aby pokryć zapotrzebowanie na czysty składnik przy założeniu, że azot z saletry amonowej jest wykorzystywany w 60%? ........
- W uprawie buraków na glebach ciężkich, po zbiorze pszenicy ozimej, obornik należy zastosować ........
- Który program komputerowy ułatwia rolnikom ubiegającym się o przyznanie dopłat obszarowych przygotowanie wniosku do ARiMR? ........
- Którą rasę kur ozdobnych, odpowiednich do małych wybiegów dla drobiu grzebiącego w gospodarstwach agroturystycznych, przedstawiono na rysunku? ........
- Nadmiar łatwostrawnych węglowodanów (np. skrobi) w dawce pokarmowej przeżuwaczy powoduje ........
- Przy krzyżowaniu dwurasowym wstecznym trzody chlewnej, lochę mieszańca (wbp x pbz) należy skojarzyć z knurem ........
- Zgodnie z przedstawioną w rozporządzeniu informacją, do transportu nadaje się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: RL.16-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: