LOGOWANIE

Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2019

(Świadczenie usług w zakresie masażu)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:














Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS1 - STYCZEŃ 2019':

- Przeciwwskazaniem do masażu segmentarnego w chorobach żołądka jest ........
- Reakcją organizmu na prawidłowo wykonany masaż klasyczny jest ........
- Przeczulica skórna w segmentach Th7 - Th9 po stronie lewej, zaobserwowana podczas oceny pacjenta na potrzeby masażu segmentarnego, może świadczyć ........
- Trwałe, postępujące ograniczenie wentylacji oddechowej z nasiloną przewlekłą odpowiedzią zapalną na szkodliwe czynniki środowiskowe nazywa się ........
- W leczeniu pourazowego obrzęku okolicy nadgarstka lewego powinna być stosowana metoda ........
- Który uraz obserwuje się w gimnastyce sportowej u sportowców ćwiczących na kółkach lub na drążku przy niewłaściwym doborze szerokości uchwytu? ........
- Środkiem, wspomagającym działanie masażu powysiłkowego mięśni podudzia u narciarza biegowego jest ........
- Techniki rozcierania czoła, stosowanej w masażu kosmetycznym twarzy, nie wykonuje się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: