LOGOWANIE

Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2019

(Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS4 - STYCZEŃ 2019':

- Podopieczny na początku choroby Parkinsona może mieć problem ........
- U osoby chorej na cukrzycę należy szczególną uwagę zwrócić na to, aby w jej diecie ........
- Jedną z zasad obowiązujących przy wykonywaniu oklepywania klatki piersiowej u pacjenta jest zasada rozpoczynania oklepywania od ........
- W czasie wymiany worka stomijnego u osoby leżącej w łóżku należy w pierwszej kolejności ........
- Szynę Browna wykorzystuje się w pozycji ułożeniowej u pacjenta przede wszystkim w przypadku ........
- 79-letnia pacjentka cierpi na zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową ze zmianami w dużych stawach kończyn dolnych. W tej sytuacji w przemieszczaniu się na dalszą odległość, należy zapewnić podopiecznej ........
- 26-letni pacjent z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym, pozostający pod opieką matki, trafił na oddział chirurgiczny na zabieg usunięcia wyrostka robaczkowego. Szczególnie ważnym elementem opieki nad nim będzie ........
- W warunkach szpitalnych miskę nerkowatą wielorazowego użytku bezpośrednio po opróżnieniu z zawartości opiekun powinien ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.04-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: