LOGOWANIE

Kwalifikacja A54 - STYCZEŃ 2019

(Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A54 - STYCZEŃ 2019':

- Wskaż kolejność ułożenia kart tytułowych w czwórce tytułowej. ........
- W pokazanych na rysunku oprawach zastosowano okładkę ........
- Które podłoże należy zastosować do wydrukowania kart lojalnościowych? ........
- Do digitalizacji materiałów analogowych należy użyć ........
- Ile arkuszy papieru należy przygotować jako 2 procentowy naddatek technologiczny, przy założeniu, że nakład wynosi 50 000 arkuszy? ........
- Koszt realizacji procesu drukowania nakładu opakowań nie zależy od ........
- Ile wynosi koszt jednostkowy druku kalendarzyka, jeżeli koszt wydrukowania 300 kalendarzyków listkowych o wymiarach 85 x 55 mm na arkuszach formatu A3+ drukarnia skalkulowała na 120,00 zł? ........
- We fragmencie składu tekstu popełniono błąd nazywany ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: A.54-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: