LOGOWANIE

Kwalifikacja AU54 - STYCZEŃ 2019

(Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU54 - STYCZEŃ 2019':

- W pokazanych na rysunku oprawach zastosowano okładkę ........
- Podczas przygotowania materiału do druku offsetowego overprint pozwala na ........
- Ile folii należy przygotować do jednostronnego zalaminowania 200 arkuszy papieru formatu 700 x 1 000 mm? ........
- Ile wynosi koszt jednostkowy druku kalendarzyka, jeżeli koszt wydrukowania 300 kalendarzyków listkowych o wymiarach 85 x 55 mm na arkuszach formatu A3+ drukarnia skalkulowała na 120,00 zł? ........
- Zgodnie z rysunkiem układ typograficzny ma ........
- Wektorowy logotyp, który ma pozostać skalowalny bez utraty jakości szczegółów, wymaga zapisania w pliku o formacie ........
- Prace przeznaczone do drukowania ostatecznie zapisuje się w przestrzeni ........
- Materiałem wyjściowym do wydrukowania cyfrowej odbitki próbnej jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU54 - STYCZEŃ 2019