LOGOWANIE

Kwalifikacja R13 - STYCZEŃ 2019

(Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja R13 - STYCZEŃ 2019':

- Czynnościami wykonywanymi w ramach realizacji utrzymania higieny lasu są ........
- Na rysunku przedstawiono jeden ze sposobów zabezpieczenia drzewek przed uszkodzeniem ze strony ........
- Aktualizacji partii kontrolnych jesiennych poszukiwań szkodników sosny dokonuje się ........
- Przedstawiona na rysunku pułapka służy do odłowu samców ........
- Zgodnie z Zasadami hodowli lasu zmieszanie rzędowe to wprowadzenie gatunków na przemian rzędami ........
- Spławiania nasion ciężkich (np. żołędzi) w wodzie dokonuje się w celu ........
- Po zakończeniu okresu wegetacyjnego w szkółce leśnej wykonuje się ocenę produkcji szkółkarskiej, której wyniki są podstawą do ustalenia ........
- Materiał sadzeniowy charakteryzujący się krótkimi igłami lub małymi blaszkami liściowymi o zabarwieniu żółtozielonym lub żółtym wskazuje na niedobór ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja R13 - STYCZEŃ 2019