LOGOWANIE

Kwalifikacja T1 - STYCZEŃ 2019

(Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T1 - STYCZEŃ 2019':

- Wskaż minimalne wymiary łóżka jednoosobowego w pokoju hotelowym. ........
- Jak często należy odkurzać wykładzinę podłogową w jednostkach mieszkalnych w hotelu 4*? ........
- Podstawowym sprzętem zmechanizowanym stosowanym do utrzymania czystości i porządku w części pobytowej obiektu hotelarskiego jest ........
- Na rysunku przedstawiono wózek ........
- Do zadań pracownika służby pięter należy ........
- W przedstawionej na rysunku sali konsumpcyjnej wydzielono otwartą kuchnię, przeznaczoną do ........
- Płyn przeznaczony do ręcznego mycia naczyń, oprócz bardzo dobrych właściwości myjących, powinien ........
- Optymalna temperatura przechowywania ziemniaków do spożycia to ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja T1 - STYCZEŃ 2019