LOGOWANIE

Kwalifikacja TG8 - STYCZEŃ 2019

(Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja TG8 - STYCZEŃ 2019':

- Jak należy odczytać zamieszczony znak szlaku rowerowego? ........
- Kaszubski Park Etnograficzny turyści zwiedzą podczas wycieczki do miejscowości ........
- Który obiekt zapewni usługi noclegowe w pokojach 3-osobowych grupie 12-osobowej, w tym 9 kobietom i 3 mężczyznom oraz w pokojach 1-osobowych kierowcy i przewodnikowi turystycznemu? ........
- Grupie turystów szukających wrażeń związanych ze wspinaczką i zwiedzaniem jaskiń należy przygotować pobyt na terenie ........
- Dokumentem potwierdzającym sprzedaż zorganizowanej imprezy turystycznej jest faktura ........
- Korzystając z mapy, wskaż miasta, przez które prowadzi najkrótsza trasa przejazdu z Kłobucka do Kalisza. ........
- Pilot wycieczek w sprawozdaniu z imprezy turystycznej opisał ........
- Którą wartość za zakupioną usługę noclegową należy wpisać w kolumnie Wartość brutto w zł? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: TG.08-X-19.01


Test jest przeznaczony dla zawodów: