LOGOWANIE

Kwalifikacja A17 - CZERWIEC 2016

(Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A17 - CZERWIEC 2016':

- Liście wierzby amerykanki mają kształt ........
- Która część pługa służy do odcinania skiby od gleby? ........
- Sortowanie wikliny niekorowanej według jakości polega na ........
- Sposób nadawania prętom wiklinowym korowalności poprzez gotowanie w wodzie i parzenie parą pod zwiększonym ciśnieniem to metoda ........
- Jaki będzie wymiar rzeczywisty wysokości kosza, jeżeli na rysunku w skali 1:5 wynosi ona 40 mm? ........
- Pręty krzyżaka po ich odpowiednim połączeniu ze sobą układa się ........
- Z jednej płyty sklejki można wykonać szesnaście den tacek owalnych. Ile płyt sklejek potrzeba na wykonanie sześćdziesięciu czterech den? ........
- Do zagęszczania wyplotu wątku służy ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A17 - CZERWIEC 2016