LOGOWANIE

Kwalifikacja AU19 - CZERWIEC 2016

(Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU19 - CZERWIEC 2016':

- Która część pługa służy do odcinania skiby od gleby? ........
- Woda w drewnie, która wypełnia wnętrze komórek naczyniowych, nazywa się ........
- Symbol literowy WX oznacza wiązadło ........
- Z jednej płyty sklejki można wykonać szesnaście den tacek owalnych. Ile płyt sklejek potrzeba na wykonanie sześćdziesięciu czterech den? ........
- Czas moczenia prętów jednorocznych wikliny amerykanki o długości 100 cm, przy temperaturze wody 18°C wynosi ........
- Czynność polegająca na skośnym odcięciu materiału plecionkarskiego to ........
- Podczas oceny jakości wykonania wyrobu koszykarsko-plecionkarskiego o wyplocie pełnym, należy brać pod uwagę ........
- Zbiorczą jednostką opakowaniową wyrobów koszykarsko-plecionkarskich jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU19 - CZERWIEC 2016