LOGOWANIE

Kwalifikacja AU46 - STYCZEŃ 2018

(Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU46 - STYCZEŃ 2018':

- Jeżeli w czasie obserwacji pociągu w porze ciemnej dyżurny ruchu stwierdził, że osygnalizowanie czoła pociągu na szlaku wyposażonym w wieloodstępową blokadę liniową jest niekompletne, to powinien od prowadzącego pojazd kolejowy z napędem żądać ........
- Środki zapobiegające zbiegnięciu wagonów na stacjach, na których może zachodzić niebezpieczeństwo ich zbiegnięcia ze stacji na szlak lub odwrotnie, należy przewidzieć w ........
- Informację o uszkodzeniu przytorowych urządzeń kontroli prowadzenia pociągów SHP przekazuje się za pomocą rozkazu pisemnego ........
- Wskaż sygnał "Ode mnie" dawany przy manewrach. ........
- Użycie sygnału "Sz" w urządzeniach przekaźnikowych należy zarejestrować w ........
- W przypadku prowadzenia robót, które mogą spowodować nieprawidłowe działanie samoczynnych semaforów odstępowych, należy ........
- W czasie wykonywania manewrów, jazda manewrowa do sąsiedniego rejonu manewrowego bez wjeżdżania w sąsiedni okręg nastawczy jest dozwolona po uzyskaniu zgody ........
- Przy zestawianiu pociągu mogą być użyte ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: