LOGOWANIE

Kwalifikacja AU46 - STYCZEŃ 2018

(Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU46 - STYCZEŃ 2018':

- Do punktów ekspedycyjnych występujących na sieci PKP PLK S.A. zalicza się ........
- Ruch pociągów z towarami niebezpiecznymi powinien odbywać się po torach wskazanych w ........
- Na szlak wyposażony w wieloodstępową samoczynną blokadę liniową nie wolno wyprawiać pociągu z ........
- Zbliżenie się pociągów roboczych, znajdujących się na zamkniętym i zajętym torze szlakowym, może nastąpić po ........
- Środki zapobiegające zbiegnięciu wagonów na stacjach, na których może zachodzić niebezpieczeństwo ich zbiegnięcia ze stacji na szlak lub odwrotnie, należy przewidzieć w ........
- Dyżurny ruchu po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku na torze szlakowym, które wymaga wstrzymania ruchu na szlaku, w pierwszej kolejności powinien ........
- Informację o ustawieniu nowych sygnalizatorów, ważnych dla danego pociągu, należy drużynie pociągowej przekazywać ........
- Zezwoleniem na pominięcie wskaźnika W5 – granica przetaczania i na wyjazd na tor prawy szlaku dwutorowego w kierunku zasadniczym, gdy po tym torze prowadzi się ruch jednokierunkowy, jest ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU46 - STYCZEŃ 2018