LOGOWANIE

Kwalifikacja AU47 - STYCZEŃ 2015

(Planowanie i realizacja przewozów kolejowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU47 - STYCZEŃ 2015':

- W jaki sposób należy wstawić na bocznicę pociąg o masie 1200 ton, jeżeli dysponujemy na stacji dwoma lokomotywami typu SM42? ........
- Aby właściwe dozorować czas pracy drużyn manewrowych i trakcyjnych należy wiedzieć, że podstawowy czas pracy dla tych stanowisk na kolei wynosi ........
- Przy odbiorze wagonu od klienta, należy sprawdzić, pod względem technicznym ........
- Pracownik odprawy powinien klasyfikować wagony do ruchu w obrębie kraju na podstawie ........
- W przypadku braku możliwości wyluzowania wagonów hamulcem zespolonym należy użyć ........
- W pierwszej kolejności w wagonie osobowym należy załączyć i uruchomić ........
- Wagony z wyłączonym hamulcem zespolonym należy umieszczać tak, aby ........
- Kierownik manewrów zakres prac manewrowych powinien omówić z ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: