LOGOWANIE

Kwalifikacja AU69 - CZERWIEC 2016

(Organizacja przewozu środkami transportu drogowego)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU69 - CZERWIEC 2016':

- Właściwość ładunku, wyrażona ilorazem masy materiału do zajmowanej przez niego objętości (bez ugniatania), to ........
- Poprzedzony dużą literą "X" numer rozpoznawczy zagrożenia typu X423, wskazuje na właściwości materiału ........
- Charakterystyczną cechą transportu drogowego ładunków niebezpiecznych jest ........
- Które ubezpieczenie należy zawrzeć, aby uzyskać odszkodowanie niezależnie od tego, kto ponosi odpowiedzialność cywilną za szkodę w pojeździe? ........
- Obowiązkowymi ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej przewoźnika, stosowanymi w przewozie towarów szybkopsujących, są ........
- Do przewozu artykułów żywnościowych szybko psujących się stosuje się przepisy umowy ........
- Na kierowcę wykonującego przewozy drogowe zostanie nałożona kara pieniężna, jeżeli ........
- Kierowca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja AU69 - CZERWIEC 2016