LOGOWANIE

Kwalifikacja BD9 - CZERWIEC 2017

(Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja BD9 - CZERWIEC 2017':

- Roboty podczas ścinania drzew piłą mechaniczną obejmują przetoczenie dłużycy na odległość do ........
- Do wykonania koronek i brzegosłonów należy stosować kołki wykonane ze świeżych odziomków ........
- Podczas zatapiania materaca taflowego jego narożniki należy oznaczyć ........
- Dopuszczalne odchyłki grubości i nierówności powierzchni wykonania nadwodnego narzutu kamiennego wynoszą odpowiednio ........
- Do doraźnego zabezpieczenia przed przelaniem się wielkiej wody przez koronę wału można zastosować ........
- Do ochrony przed nadmierną filtracją pod jazem, posadowionym na podłożu żwirowo-kamiennym, należy zastosować filtry ........
- Przy uszczelnianiu szandoru dennego workami z piaskiem należy zachować ostrożność przy wyrzucaniu worka ........
- Urzędowym dokumentem budowy jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: