LOGOWANIE

Kwalifikacja MG27 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie prac lakierniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG27 - CZERWIEC 2015':

- Do szlifowania uszkodzonego elementu pod szpachlę stosuje się papier ścierny o gradacji nie wyższej niż ........
- Charakterystyczne właściwości antykorozyjne posiada podkład ........
- Pod względem chemicznym rozróżnia się następujące rozpuszczalniki: ........
- Do korekty po lakierowaniu używa się szlifierki ........
- Charakterystyczną cechą czarnego koloru jest to, że ........
- Badanie przyczepności powłok lakierniczych przeprowadza się za pomocą ........
- Kubek wypływowy (Forda) służy do pomiaru ........
- Ciśnienie podczas malowania metodą hydrodynamiczną wynosi ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: