LOGOWANIE

Kwalifikacja MG27 - CZERWIEC 2015

(Wykonywanie prac lakierniczych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG27 - CZERWIEC 2015':

- Przebarwienia w lakierach dwuwarstwowych spowodowane są ........
- Do usuwania rdzy używa się papieru ściernego o gradacji ........
- Podkłady wypełniające, wodorozcieńczalne szlifuje się papierem o gradacji ........
- Grubość powłoki antykorozyjnej wynosi ........
- Charakterystyczne właściwości antykorozyjne posiada podkład ........
- Większy udział utwardzacza w szpachli poliestrowej ........
- Materiały powłokowe to ........
- Pod względem chemicznym rozróżnia się następujące pigmenty: ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja MG27 - CZERWIEC 2015