LOGOWANIE

Kwalifikacja MG30 - PAŹDZIERNIK 2013

(Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MG30 - PAŹDZIERNIK 2013':

- Zapis +2,00DS -3,00DC x 060 równoważny jest zapisowi ........
- W symbolicznym zapisie wymiarów oprawy okularowej 48 21/17\130 liczba130 oznacza ........
- Optyl to ........
- Położenie głównego punktu referencyjnego wyznacza się uwzględniając ........
- Oprawa, w której po osadzeniu soczewek tarcze uległy skręceniu wymaga ........
- W kąpieli barwiącej można zabarwić soczewkę ........
- Soczewki o małej liczbie Abbego mają ........
- Przy użyciu oprawy próbnejnie można zmierzyć ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: