LOGOWANIE

Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2018

(Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja MS8 - CZERWIEC 2018':

- Który z wymienionych deficytów najwcześniej wystąpi u osób z otępieniem? ........
- Podopieczna z założonym rozrusznikiem serca leży w łóżku, jest osłabiona, ma wysoką temperaturę ciała, bardzo się poci, odkrztusza wydzielinę z dróg oddechowych. W planie opieki nad podopieczną asystent nie powinien uwzględniać ........
- Podopieczny zadławił się podczas spożywania posiłku i nie może odkrztusić kęsa pokarmowego. Asystent udzielający pierwszej pomocy wykonał nieskuteczną próbę oklepania okolicy pleców. Którą czynność powinien wykonać w następnej kolejności? ........
- Które z wymienionych przyborów kuchennych należy zaproponować niewidomej podopiecznej w celu ułatwienia jej samodzielnego przygotowywania posiłków? ........
- Najbardziej prawdopodobnym powodem unikania kontaktów towarzyskich przez opisanego podopiecznego jest

Podopieczny powrócił do domu po zabiegu operacyjnym wyłonienia stomii jelitowej. Obecnie czuje się dobrze, samodzielnie kilka razy dziennie wykonuje toaletę przetoki i wymianę worka stomijnego, bardzo często zmienia bieliznę. Asystent zauważył, że nie chce odwiedzin znajomych i dalszej rodziny, mimo, że wcześniej lubił towarzystwo innych osób. W czasie trwania choroby wszyscy troszczyli się o niego i otaczali opieką.

........
- Którą metodę terapeutyczną, uwzględniającą możliwości środowiska lokalnego, należy zaplanować organizując czas wolny podopiecznej?

Młoda osoba z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym mieszka wraz z rodziną na obrzeżach miasta, na terenie parku krajobrazowego. Podopieczna często bywa niespokojna i pobudzona.

........
- Którego rodzaju wsparcia w pierwszej kolejności należy udzielić opisanemu mężczyźnie?

45-letni mężczyzna, z zawodu operator dźwigu, po urazie miednicy i kończyn dolnych jest niepełnosprawny ruchowo i mało samodzielny; utracił też możliwość wykonywania wyuczonego zawodu.

........
- Osoba z niepełnosprawnością, która korzysta z pomocy psa asystującego w obiektach użyteczności publicznej, powinna wyposażyć go w uprząż i posiadać do wglądu zaświadczenie ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: MS.08-X-18.06


Test jest przeznaczony dla zawodów: