LOGOWANIE

Kwalifikacja RL11 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja RL11 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Wskazanie oznaczone jako "s.c." wymaga podania leku ........
- Metoda flotacji jest jedną z metod parazytologicznego badania ........
- Stłumienie tonów serca, stwierdzone w trakcie badania przez osłuchiwanie, towarzyszy ........
- Podwyższony poziom mocznika i kreatyniny w surowicy krwi świadczy o schorzeniu ........
- Artroskopia to technika obrazowania ........
- W temperaturze pokojowej należy przechowywać ........
- Gorączka i romboidalne, czerwone zmiany skórne u świń, wskazują na ........
- Chorobą wywoływaną przez pierwotniaki.jest ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: