LOGOWANIE

Kwalifikacja ROL12 - PAŹDZIERNIK 2016

(Wykonywanie weterynaryjnych czynności pomocniczych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ROL12 - PAŹDZIERNIK 2016':

- Skról WBC na wydruku wyniku badania laboratoryjnego krwi oznacza ........
- W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zwierzęcia, w pierwszej kolejności, zgodnie z zasadą ABC, należy ........
- Szkło laboratoryjne sterylizuje się ........
- Preparatyw formie "spot on" należy podawać ........
- Metoda flotacji jest jedną z metod parazytologicznego badania ........
- Pozycja "siedzącego psa" u konia może być oznaką ........
- Lampa Wooda pozwala wykryć grzybicę skóry wywołaną przez grzyby ........
- Arytmia oddechowa, tj. zwolnienie akcji serca przy wydechu i jej przyspieszenie przy wdechu, jestzjawiskiem fizjologicznym ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: