LOGOWANIE

Kwalifikacja ST4 - CZERWIEC 2014

(Montaż nagrań dźwiękowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST4 - CZERWIEC 2014':

- Który z podanych formatów plików zapewnia zapis materiału audio w najwyższej jakości? ........
- Który z wymienionych programów nie może być użyty do otwarcia projektu w formacie nieliniowej sesji wielościeżkowej programu? ........
- Który z parametrów filtra w korektorze parametrycznym należy regulować, aby modyfikować szerokość pasma filtra? ........
- Urządzenie przeznaczone do pracy z analogowymi taśmami magnetycznymi, wyposażone w trzy talerze na taśmy, to ........
- Najwyższa składowa spektrum częstotliwościowego danego materiału audio wynosi 20 kHz. Jakiej minimalnej docelowej częstotliwości próbkowania należy użyć, aby w trakcie konwersji materiału audiouniknąć zniekształceń w najwyższym paśmie spektrum częstotliwościowego? ........
- Jakim mianem określa się znaczniki RIFF i LIST posiadające najwyższy status w hierarchii znaczników? ........
- W celu zarchiwizowania projektu nagraniowego o wielkości 10 GB należy użyć dysku DVD w standardzie ........
- Przez jaki okres można bezpiecznie przechowywać nagrania na nośniku DAT? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: