LOGOWANIE

Kwalifikacja ST4 - CZERWIEC 2017

(Montaż nagrań dźwiękowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST4 - CZERWIEC 2017':

- Która z podanych częstotliwości próbkowania jest najniższą umożliwiającą poprawną konwersję analogowo-cyfrową dźwięku, jeżeli najwyższą częstotliwością występującą w widmie tego dźwięku jest częstotliwość 20 kHz? ........
- Ile wynosi maksymalna dynamika dźwięku zapisanego z rozdzielczością 16 bitów? ........
- Której komendy oprogramowania DAW należy użyć, aby zapisać sesję w innej lokalizacji i pod inną nazwą niż uprzednio zdefiniowane? ........
- Której komendy oprogramowania DAW należy użyć w celu przywrócenia stanu sesji audio do ostatnio zapisanej wersji? ........
- Który tryb edycyjny umożliwia przesuwanie regionów ścieżki dźwiękowej do siatki metro-rytmicznej? ........
- Ile razy należy powielić region obejmujący pierwszy takt na ścieżce dźwiękowej, aby całkowicie wypełnić przestrzeń do początku taktu piątego? ........
- Co najmniej ilu płyt CD-R należy użyć do zarejestrowania 3-godzinnego nagrania w standardzie CD-Audio? ........
- Kopię sesji o parametrach: 48 kHz, 24 bity, należy sporządzić jako kopię o następujących parametrach: ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: