LOGOWANIE

Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2015

(Montaż nagrań dźwiękowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2015':

- Który z wymienionych formatów plików stanowi cyfrową formę listy montażowej? ........
- Do przekazywania informacji, dotyczących sposobu montażu wyłącznie plików dźwiękowych w postprodukcji filmowej, wykorzystuje się pliki ........
- Na ile kanałów jest dzielony sygnał audio w reprodukcji techniką 5.1? ........
- Ile ścieżek dźwiękowych będzie zawierał projekt audio nagrany w technice mikrofonowej ORTF Surround? ........
- Której z komend należy użyć w przypadku tworzenia nowego projektu w programie edycyjnym? ........
- Jaki efekt osiągany jest w wyniku odszumiania? ........
- W jakim celu normalizuje się pliki dźwiękowe? ........
- Który sygnał zapewniający dalszą obróbkę powinien być rejestrowany na wielośladzie? ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: