LOGOWANIE

Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2017

(Montaż nagrań dźwiękowych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST4 - STYCZEŃ 2017':

- Przygotowując notatki do montażu dźwięku, przenikanie pomiędzy regionami określa się mianem ........
- Który z wymienionych formatów umożliwia dystrybucję dźwięku wielokanałowego? ........
- Ile kanałów audio stosowanych jest w reprodukcji techniką 5.1? ........
- Ile kanałów zawiera sygnał stereofoniczny nagrany w technice mikrofonowej X/Y? ........
- Której komendy należy użyć dla przywrócenia ostatnio cofniętej operacji w programie edycyjnym? ........
- Zastosowanie procesora Upward Expander wpływa na ........
- Pliki dźwiękowe w projekcie należy normalizować do poziomu ........
- Kopię bezpieczeństwa materiału dźwiękowego sporządza się ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: