LOGOWANIE

Kwalifikacja ST5 - CZERWIEC 2015

(Realizacja nagrań studyjnych)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja ST5 - CZERWIEC 2015':

- Który z wymienionych nośników wykazuje największą odporność na wstrząsy i wibracje podczas transferu danych? ........
- W pojedynczym torze stołu mikserskiego do ustawienia proporcji sygnału między lewym i prawym kanałem służy ........
- Wartości parametru "zniekształcenia nieliniowe" należy szukać w instrukcji obsługi wzmacniacza w rozdziale ........
- Dwunastotaktowa forma muzyczna w rytmie "bicia serca" charakteryzuje styl zwany ........
- Jednoczesne uderzenie w membranę i obręcz werbla to ........
- Tworząc ścieżkę dźwiękową na potrzeby rozpowszechniana wyłącznie przez Internet, należy dążyć ........
- Regulując dobroć filtra parametrycznego, modyfikuje się ........
- Kierunek przebiegu efektu Arpeggio należy regulować poprzez zmianę parametru ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: